KernTalenten

De KernTalentenmethode gaat terug naar je kindertijd. In de leeftijd van 4 t/m 12 jaar speelde je namelijk vooral graag met wat je zelf leuk vond. Je voorkeuren voor bepaald speelgoed, sporten en spelletjes zijn een krachtige indicator van je talentenpalet en vormen de basis voor je KernTalentenprofiel. De KernTalentenmethode is in België ontwikkeld. Ontdekker van de relatie tussen speelgedrag en talenten is Danielle Krekels. In 2010 is de methode in Nederland geïntroduceerd.

Wat zijn KernTalenten?

 “KernTalenten” zijn:

  • je natuurlijke aanleg (aard)
  • je dieperliggende, oorspronkelijke laag van persoonlijkheids­kenmerken
  • je originele potentieel
  • je intrinsieke motivatie om de eraan verbonden klassieke talenten en vaardigheden tot ontwikkeling te brengen.

KernTalenten samen kun je zien als je ‘blauwdruk’. 

De ontwikkeling van deze blauwdruk is afhankelijk van honderden factoren zoals opvoeding, milieu, kansen en levensgebeurtenissen. 

Welke KernTalenten zijn er?

In totaal zijn er 23 KernTalenten. De KernTalenten zijn opgedeeld in acht clusters:

– creatieve KernTalenten
– organisatorische KernTalenten
– sociale KernTalenten op individueel niveau
– sociale KernTalenten op groepsniveau

– competitieve KernTalenten
– ondernemende KernTalenten
– kennisvergarende KernTalenten
– naar buiten tredende KernTalenten

Wat zijn de mogelijkheden om een KernTalentenprofiel in kaart te laten brengen?

Er zijn twee smaken voor een KernTalentenrapport: een KernTalentenontdekking en een KernTalentenanalyse.

KernTalentenontdekking

  1. Online vragenlijst waar je invult hoe graag je met bepaald speelgoed speelde.
  2. Persoonlijk gesprek met een check op de spelletjes en een eerste indruk van je KernTalenten.
  3. Uitgebreid rapport waarin al jouw KernTalenten beschreven worden, inclusief de onderlinge samenhang, en waarin je ook inzicht krijgt in je potentie voor ondernemerschap, management of directie, je leiderschapskwaliteiten, mate van perfectionisme en je risico op burnout en boreout.

KernTalentenanalyse

  1. KernTalentenontdekking

plus:

Een diepte-interview waarin we ingaan op je schooltijd, studieperiode, loopbaan en privé-situatie, om te kijken welke KernTalenten je al hebt kunnen ontwikkelen en welke wellicht nog onderbelicht zijn gebleven.

Het rapport wordt hiermee uitgebreid.

Als je werkgever de kosten voor een KernTalentenprofiel draagt, dan wordt het verslag aangevuld met een managementsamenvatting. Zo kun je zelf beslissen of en wat je met je werkgever deelt.